Одитори от ЕС ровят за кражби на европари от ГЕРБ в България

Много лоша новина за крадците от ГЕРБ, свикнали да пълнят чекмеджета с благи обществени поръчки и пари отпуснати от ЕС – Европейската сметна палата започва проверка на това дали ЕК ефективно защитава финансовите интереси на Съюза срещу нарушения на върховенството на закона в държавите членки. Проверката ще обхване България и още пет държави от ЕС, се посочва в прессъобщение на сайта на сметната палата.

Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране от ЕС единствено ако зачитат върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на ЕС и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19.

„Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови последици в рамките на ЕС и могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки“, каза Анеми Туртелбooм, член на ЕСП, която ще ръководи одита.
Нашият одит ще установи дали Комисията използва ефективно инструментите, с които разполага, за защита на бюджета на ЕС от нарушения на върховенството на закона, по-специално по отношение на финансирането за сближаване и възстановяване. (Анеми Туртелбooм)

В съобщението се подчертава още, че върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС. Това означава, че законът се прилага еднакво към всички членове на обществото, че съдилищата работят независимо и безпристрастно и че съществува разделение на властите.

ЕС е разработил комбинация от правни, финансови и мониторингови инструменти, както и други механизми за прилагане на принципите на върховенството на закона в държавите членки на ЕС. Те включват механизма за сътрудничество и проверка, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и годишните доклади за върховенството на закона.

Освен това през 2020 г. ЕС е договорил „правила за обвързване с условия“ с цел защита на доброто финансово управление на бюджета на ЕС като цяло, посочват от ЕСМ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *